Pozwolenie na budowę w 2023 – rzeczoznawca budowlany podpowiada

Budowa domu jest czasochłonnym przedsięwzięciem, jednocześnie wymaga dopełnienia wielu formalności. Zastanawiasz się, co powinien zawierać pozwolenie na budowę? Jakie dokumenty należy do niego dołączyć i ile się czeka na decyzję urzędu? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Pozwolenie na budowę – jak je uzyskać?

Jeśli chcesz zdobyć pozwolenie na budowę, złóż wniosek na urzędowym formularzu. Dostępny jest on w postaci papierowej lub elektronicznej. W zależności od tego, gdzie znajduje się Twoja działka, możesz go złożyć w starostwie lub urzędzie miasta. Jeśli jest ona zlokalizowana w Warszawie, dokumenty dostarczasz do właściwego urzędu dzielnicy. Pamiętaj, żeby wskazać w nim inwestora, rodzaj zabudowy i położenie nieruchomości. Oprócz tego podaj obręb ewidencyjny i numer działki.

Zanim złożysz wniosek, upewnij się, że prawidłowo wypełniłeś wszystkie pola. W razie potrzeby skonsultuj się z rzeczoznawcą budowlanym, który podpowie Ci, jakie załączniki powinieneś dodać. Możesz również skorzystać z jego pomocy, jeśli dostałeś decyzję negatywną i chcesz się od niej odwołać.

Pozwolenie na budowę – niezbędne dokumenty

Rzeczoznawca budowlany przypomina, żeby dołączyć do wniosku:

  • 3 egzemplarze projektu budowlanego (zawierający opinie, uzgodnienia i pozwolenia),
  • poświadczenie uprawnień architekta,
  • oświadczenie właściciela działki o prawie dysponowania nią na cele budowlane,
  • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
  • warunki techniczne dostawy mediów (gazu, wody, energii elektrycznej, odbioru ścieków sanitarnych).

Ekspert budowlany zwraca uwagę, że pełnoprawny projekt zawiera część opisową, architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną. Dodatkowo powinna się w nim znaleźć charakterystyka energetyczna budynku i zgoda na wprowadzenie zmian. Do stworzenia projektu zagospodarowania terenu wymagana jest mapa sytuacyjno-wysokościowa. W tym celu skorzystaj z usług geodety. Oprócz tego możesz zlecić wykonanie badań geotechnicznych. Specjalista sprawdzi stabilność gruntu i jego zdolność do przenoszenia obciążeń.

Niekiedy organ wymaga przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak pozwolenie wodnoprawne, czy zgoda wojewódzkiego konserwatora na prowadzenie robót budowlanych. Jeśli urząd stwierdzi jakieś braki lub nieprawidłowości, nałoży na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji lub naprawy błędów. Oprócz tego wskaże termin, w którym należy dopełnić formalności. Jeśli wnioskodawca nie dostarczy wskazanych sprawozdań, zezwoleń, czy opinii, otrzyma decyzję negatywną. 

Kara za samowolę budowlaną – jak jej uniknąć

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? W pierwszej kolejności urzędnik ustala strony postępowania, do których oprócz inwestora, należą:

  • pozostali właściciele,
  • użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, zlokalizowanych w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Strony otrzymują zawiadomienia o wszczęciu postępowania, jeśli w ciągu 14 dni nie złożą odwołania od decyzji, decyzja o pozwoleniu na budowę staje się prawomocna. W przeciwnym razie sprawa zostanie przekazana do organu II instancji.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, jeśli cały budynek przeznaczony jest do zamieszkania. W przypadku gdy w nieruchomości prowadzona będzie działalność gospodarcza, opłata za 1 m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej wynosi 1 zł. Rzeczoznawca budowlany podkreśla, że koszt wydania pozwolenia nie może przekroczyć 539 zł. Jeśli chcesz ustanowić pełnomocnika, powinieneś uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Aby wyszukać pozwolenie na budowę, wejdź na stronę: https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Budowa domu – o czym należy pamiętać

Zgodnie z przepisami organ powinien rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w ciągu 65 dni, za każdy dzień zwłoki naliczana jest kara w wysokości 500 zł.  Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata, jeśli w tym czasie nie rozpoczniesz budowy, musisz ponownie wszcząć procedurę. Istnieje możliwość przeniesienia decyzji na inną osobę, pod warunkiem, że wyrazi ona na to zgodę. Rzeczoznawca przypomina, że nawet jeśli zacząłeś realizację przedsięwzięcia w odpowiednim terminie, ale wstrzymałeś roboty na czas dłuższy niż 3 lata, decyzja również wygaśnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem − osiem =